" title="Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU">

Hoşgeldiniz

TWITTER FACEBOOK

FACEBOOKTA BİZ

HAKKINDA

Ana Sayfa » HAKKINDA

27. Dönem İYİ Parti Bursa Milletvekili, TBMM Grup Başkanı. İsmail Tatlıoğlu, Bursa’nın Orhaneli ilçesi doğumlu. 1982 Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1992 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu. Uludağ Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası.

AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU

Danışman (İktisat)
Bölümü
Maliye
Anabilim Dalı
Maliye Teorisi

Kadro Unvanı Prof.Dr.

ÖĞRENİM DURUMU MEZUN OLUNAN YER
Doktora – Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans – Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Lisans – Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi
Orta Öğrenim – Orhaneli Lisesi

AKADEMİK GEÇMİŞİ

Profesörlük 2001
Doçentlik 1992
Araştırma Görevliliği 1984

Yabancı Dil İngilizce

YAYINLAR

KİTAPLAR
Yusuf A., Tatlıoğlu, İ., 21. Yüzyıla Doğru Sosyal Güvenlik. (Çeviri), ILO izniyle 1994 Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1994.
Erdem M, Tatlıoğlu, İ., Şenyüz D., Kamu Maliyesi, 3. b., Ekin Yayınevi, Bursa, 2003.
MAKALELER
Tatlıoğlu, İ., “Emlak Vergisi ve Gelişmeler”, Bursa Ekonomi, Sayı : 15, Bursa, 1985.
Tatlıoğlu, İ., “KİT’lerin Özelleştirilmesinde Morgan Bank Planı”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 7, Sayı : 1, 1986.
Tatlıoğlu, İ., Capital Flight and Its Signifacance for Developing Countries in Dealing with the Debt Problem”, Yapı Kredi Economic Review, Vol. 4, No: “The Causes of 2, 1990.
Tatlıoğlu, İ., “Avrupa Topluluğu’nun Finansmanı: Bütçe ve Problemleri”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı : 1-2, 1990.
Tatlıoğlu, İ., “Voucher Scheme in Financing Education as Alternative Method”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 6, Sayı : 2, 1991.
Tatlıoğlu, İ., “Yükseköğretimde Finansman Metodu olarak Borçlanma Yönteminin Uygulama Problemleri ve Maliyetleri Karşılamadaki Potansiyel Rolü”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 12 , Sayı: 1-2, 1991.
Tatlıoğlu, İ., “Eğitimde Piyasa Yaklaşımı ve Yükseköğretimde Özel Sektör”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt : 13, Sayı: 1-2, 1992.
KONGRE FAALİYETLERİ
Tatlıoğlu, İ., “Türk Vergi Sisteminde Ayırma Kuramı”, Vergi Haftası 25 – 31 Mart 1991, Bursa.
Tatlıoğlu, İ., “Kısmi Özelleştirme Teknikleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 30 Ocak – 28 Şubat 1992, Bursa
Tatlıoğlu, İ., “Sosyal Harcamaların Refah Etkileri”, IX.Türkiye Maliye Sempozyumu, Lara Antalya, 1993.
Tatlıoğlu, İ., “Türkiye’deki Ekonomik Krizin Nedenleri ve Sonuçları” (The Reasons and the Results of the Economic Crisis in Turkey), Uludağ Üniversitesi 5 Nisan 2002, Bursa.
Tatlıoğlu, İ., “Uygulanmakta Olan Maliye ve Vergi Politikalarının Sonuçları”, 2002’de Türkiye’de Maliye ve Vergi Politikaları Işığında Beklentiler Paneli, 10.05.2002, Demirtaş Sanayiciler Derneği Yayını No:3, Bursa.
Tatlıoğlu, İ., “2003 Yılı Türkiye Ekonomisi ve Muhtemel Ekonomik Gelişmeler”, BEKSİAD, 22 Mart 2004, Bursa.
Tatlıoğlu, İ., “Kamu Finansmanı ve Cari İşlemler Dengesi”, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 7 Mart 2006, Bursa
Tatlıoğlu,i, Giray,F. “Knowledge From Point View Of Externalities And Intervention Of Government” Intercultural Dialogue and Management Proceedings Of The 2008 Management International Conference Barcelona